Главен асистeнт д-р инж.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ


Научноизследователски интереси:
  • Интегриране на данни
  • Сензорни мрежи
  • Моделиране и оптимизация в безжичните комуникации


Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, стая 302
Е - mail: akalexandrov {at} iit.bas.bg