Асистeнт

Кристина Динева


Научноизследователски интереси:
  • Модели и методи за обработка на хетерогенни данни от IoT устройства
  • Проектиране и разработване на система от IoT модули за приложения в реални среди

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2
Служебен телефон:
(+ 359) 02 979 32 37
Е - mail:
k.dineva {at} iit.bas.bg