Докторант

Иван Благоев


Научноизследователски интереси:
  • Изследване на методи за анализ на финансови показатели във времеви редове
  • Модели и методи за прогнозиране на времеви редове

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 514
Служебен телефон:
(+ 359) 02 979 32 37
Е - mail:
i.blagoev {at} iit.bas.bg