Асистент

Кирил Колчаков


Научноизследователски интереси:
  • Радиомрежи,
  • Безконфликтни разписания в радиомрежите,
  • Мобилни радиомрежи
Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2
Служебен телефон:
(+ 359 2) 979 32 40
Е - mail: kkolchakov {at} iit.bas.bg