Докторант

Гергана Петкова Матеева


Научноизследователски интереси:
  • Моделиране и оптимизация на комуникационни стратегии в управление на информационни процеси
Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 514
Служебен телефон:
(+ 359) 02 979 32 37
Е - mail:
gergana.mateeva {at} iict.bas.bg