Главен асистент

Ташо Ташев


Научноизследователски интереси:
  • Разпределени информационни системи - модели и архитектури;
  • Mетоди и средства за изследване на мрежови модели
Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2
Служебен телефон:
(+ 359 2) 979 32 40
Е - mail: ttashev {at} iit.bas.bg