Докторант

Петър Томов


Научноизследователски интереси:
  • Моделиране и анализ на времеви редове с изкуствени невронни мрежи

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 514
Служебен телефон:
(+ 359) 02 979 32 37
Е - mail:
p.tomov {at} iit.bas.bg