Докторант

Гергана Василева


Научноизследователски интереси:
  • Моделиране и анализ
Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 514
Служебен телефон:
(+ 359) 02 979 32 37
Е - mail:
g.vassileva {at} iit.bas.bg