СЕМИНАРИ
 • "Разпределени изчисления с BOINC" -
 • "Изкуствени невронни мрежи и генетични алгоритми при игрите с открити условия" -

 • НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ
  Секцията участва активно в Европейски и национални изследователски проекти:
  Международни проекти
  • "Разработка на интелигентни методи и средства за вземане на решения в информационни системи за управление", договор с Руската академия на науките
  • "Теоретически методи за проектиране на разпределени информационни мрежи и системи", договор с Руската академия на науките
  • "Интелигентна структура за генериране на отворени (адаптируеми) платформи за Web-Service базирани приложения с използване на Семантични Web технологии, разпределени средства за вземане на решения и мулти-агентни системи" EU FP6 – № IST–2003-511723 INFRAWEBS
  Научноизследователски и приложни проекти
  • с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
  • с Европейски Социален Фонд
  • с Министерство на образованието, младежта и науката
  • с Фонд "Научни изследвания"

  УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ
 • ред. колегия на списание "Cybernetics and Information Technologies", публикувано от Българската академия на науките
 • "International Journal of Distributed Systems and Technologies" (IJDST)